Som konsult får du snabbt erfarenhet

När du jobbar som konsult så jobbar du ute på olika företag och gör samma uppgifter som en anställd bara det att du är anställd för ett bemanningsföretag. Detta gör att din lön samt avtal tas om hand av det bemanningsföretag du jobbar för. Ute på arbetsplatsen blir du en representant för bemanningsföretaget och länken mellan kunden och bemanningsföretaget. Genom att jobba som konsult får du snabbt erfarenhet samt testa på hur det är att jobba för olika företag. Detta gör att du lär dig arbetssätt samt olika system väldigt snabbt. Vilket är en fördel till kommande jobb och bra för ditt CV. Du bygger även upp ditt kontaktnät genom att vara på flera företag och får även se hur det är i olika branscher.

Ifall det skulle uppstå något problem på arbetsplatsen så har du en konsultansvarig som du har blivit tilldelad på bemanningsföretaget. Detta gör att du kan vända dig till denna person om något skulle strula. När tiden på arbetsplatsen är slut så är det din kontaktperson som är ansvarig för att hitta ett nytt uppdrag till dig hos ett annat företag. Den som är konsultansvarig ska vara tillgänglig hela tiden och även ge stöd under arbetets gång. Det sker även uppföljnings- och utvecklingssamtal för att kolla upp att du trivs på din arbetsplats.